Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Świdnicy


nr rachunku bankowego:
18 2030 0045 1110 0000 0278 1450


kod Swift Banku: GOPZPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL18 2030 0045 1110 0000 0278 1450